top of page

กิจกรรมการดำเนินโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์

         เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 อบต.ดงมะรุม จัดกิจกรรมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณในเขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในชุมชน โดยนายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้นำทีมงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่อเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 20 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page