top of page

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม

1.ประเด็น **การประชุมประชาคมที่ดินในหมู่บ้านที่เกิดการซับซ้อน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม ในโครงการประชาคมที่ดินซับซ้อน หมู่ที่ 6 บ้านตะกุดหว้า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ๒๕๖๖ นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผช.ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลดงมะรุม ร่วมประชุมประชาคมการแก้ไขปัญหาที่ดินซับซ้อน

2.ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page