top of page

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page