top of page

การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

ประชุมความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในภาพรวมจังหวัดลพบุรี : 14 กันยายน 2564 นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัด เข้าร่วมการประชุมความคืบหน้าการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผ่านระบบ Conference ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสำโรง วันที่ 14 กันยายน 2564
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page