top of page

กองสวัสดิการสังคมปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมผู้พิการ 19 ราย

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม : 22 สิงหาคม 2564 นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม นำวัสดุเพื่อนำไปปรับ/ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้พิการ จำนวน 19 ราย ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ประจำปี 2564


ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page